Jak zajistit závity proti povolení

Nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit závity proti povolení, je šroub s korunovou maticí a závlačkou. Takový spoj však nelze vždy použít. Navíc je spoj poměrně komplikovaný a může se skládat jen ze šroubu zašroubovaného do díry se závitem. Ve spoji obvykle dochází k vibracím a tím pádem i k častějšímu uvolnění tohoto závitového spoje. Na špatně přístupných místech je to pak velmi nepříjemné, když musíme rozebrat část zařízení, abychom se ke spoji dostali a šroub dotáhli.

Jedno z dobrých řešení, jak vyzrát na zajištění a odolnosti vibracím, se jeví použít u takových spojů lepidla – zajišťovače závitů. To jsou to přípravky, které se nanášejí na závit a po ztuhnutí vytvoří rozebiratelný spoj s pružnou výplní. Podle druhu pojiva je odvislé, jak bude spoj odolný proti povolení. Jedním z mnoha tmelů na zajištění závitů proti samovolnému povolení je Loctite od firmy Henkel.

Další možností je potřít závit fermeží lněnou, tento způsob s omotáním závitu konopím se využíval při spojování vodovodního potrubí. Nevýhodou je dlouhá doba zasychání fermeže. U malých šroubků se používalo často zakapání hlavičky šroubku acetonovou barvou, která velmi rychle zaschla a bránila šroubku v povolení. Místo kam barvu chcete kápnout, musí být, ale odmaštěno, jinak se barva uloupne.