Loctite 7649

Úprava povrchů

Ochrana proti korozi, základní nátěry a mohem více – Ošetřování povrchů Loctite.

Loctite nabízí širokou škálu produktů pro úpravu povrchu. Patří sem antikorozní produkty, jako je ochrana proti korozi a odstraňovač koroze, ale také primery, nátěry i přípravky pro pasivační oplachy.

Objevte široké spektrum materiálů, u nichž je vhodné zlepšovat stav povrchů, v

  • forma
  • funkce
  • vzhled
  • pevnost spoje
  • odolnost vůči korozi

Ochrana proti korozi pomocí konverzního nátěru

Účinná ochrana proti korozi nejen předchází korozi, ale měla by také být co nejlevnější a nejekologičtější. Loctite nabízí celou řadu produktů v této oblasti se zřetelem na tyto aspekty.

K zajištění spolehlivé ochrany proti korozi se může na povrch nejprve nanést pomocí ponorné nebo stříkací metody konverzní nátěr, který brání korozi. Pasivační oplach jako následné ošetření optimalizuje ochranu proti korozi a zároveň zajišťuje lepší adhezi laku.

  • Loctite 7649

    Ošetření povrchu Loctite 7649 – aktivátor, na bázi rozpouštědel.

Odstraňovač koroze a rychle působící odstraňovač koroze

Odstraňovač koroze rozptyluje korozi, čímž také zajišťuje dočasnou nebo trvalou ochranu proti korozi. Loctite nabízí odstraňovač koroze pro univerzální použití vyrobený z extrémně tekoucího, bezbarvého minerálního oleje s dobrým mazáním a dočasnou ochranou proti korozi.
Rychle působící odstraňovač koroze se může používat v obzvláště úporných případech. Zadřené díly jako svorníky, šrouby nebo matice se extrémně ochladí a mohou se okamžitě od sebe oddělit. Potom zůstávají trvale chráněné proti korozi.